Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2018

40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Anslaget får också användas till betalning av Geologiska forskningscentralens och Utbildningsstyrelsens utgifter som föranleds av tillväxtprogram inom ramen för Team Finland-verksamheten som främjar företagens etablering på den internationella marknaden, utländska investeringar samt turistfrämjande verksamhet i Finland.

Förklaring:Beslutsdelen fogas som femte stycke till beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, varvid det nuvarande femte, sjätte och sjunde stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen blir det sjätte, sjunde och åttonde stycket.


2018 budget 17 651 000
2017 III tilläggsb.
2017 budget 14 143 000
2016 bokslut 13 371 000