Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2018

40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Anslaget får också användas till betalning av Geologiska forskningscentralens och Utbildningsstyrelsens utgifter som föranleds av tillväxtprogram inom ramen för Team Finland-verksamheten som främjar företagens etablering på den internationella marknaden, utländska investeringar samt turistfrämjande verksamhet i Finland.

Förklaring:Beslutsdelen fogas som femte stycke till beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, varvid det nuvarande femte, sjätte och sjunde stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen blir det sjätte, sjunde och åttonde stycket.


2018 budget 17 651 000
2017 III tilläggsb.
2017 budget 14 143 000
2016 bokslut 13 371 000