Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2018

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 169 255 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 168 025 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget 1 230 000 euro, varav 600 000 euro föranleds av uppgifter i anslutning till främjandet av integrationen av ensamkommande barn och unga, 170 000 euro föranleds av en överföring från moment 32.70.03 för uppdatering av webbplatsen Work in Finland och 460 000 euro föranleds av en överföring från moment 28.70.05 för betalning av eget kapital för landskapens riksomfattande servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning och IKT-servicecenter.


2018 budget 169 255 000
2017 I tilläggsb. -630 000
2017 budget 172 660 000
2016 bokslut 193 011 672