Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2018

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 685 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 33 054 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget 369 000 euro, varav 299 000 euro föranleds av en överföring till moment 24.01.01 för löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig och 70 000 euro av en överföring av en uppgift som gäller arbetskraftsutbildning till moment 29.01.01.


2018 budget 32 685 000
2017 III tilläggsb. 895 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 33 558 000
2016 bokslut 33 559 000