Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 237 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 7 100 000 euro jämfört med det anslag på 43 137 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring från moment 28.70.22 för genomförande av projektet för ett elektroniskt bostadsaktieregister (ASREK), som ingår i regeringsprogrammets spetsprojekt Digitalisering av offentliga tjänster.

Finansieringen av de underhållskostnader som föranleds av projektet förutsätter inget tilläggsanslag utan sker inom budgetramen.


2018 budget 50 237 000
2017 III tilläggsb. 2 100 000
2017 budget 45 352 000
2016 bokslut 47 929 000