Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 7 554 000 euro.

Fullmakt

Forststyrelsen får ingå sådana förbindelser i syfte att genomföra omfattande insamlingar av frön i norra Finland i enlighet med 5 § 2 mom. 7 punkten i lagen om Forststyrelsen som efter 2018 medför utgifter för staten på högst 2 200 000 euro.

Förklaring:Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, och fullmaktspunkten i beslutsdelen fogas som en ny punkt till beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 1 100 000 euro jämfört med det belopp på 6 454 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av beredskapen att genomföra omfattande insamlingar av frön i norra Finland. Dessutom införs det för anskaffning av frö för skogsträd en fullmakt att 2018 förbinda sig vid utgifter på högst 2 200 000 euro.

Fröförsörjningen i fråga om skogsträd i norra Finland bygger på ett effektivt utnyttjande av sällan återkommande naturliga fröskördar. Genom tillägget säkras tillgången i norra Finland till skogsodlingsmaterial som lämpar sig för förhållandena. Anskaffning och säkerhetsupplagring av frö för skogsträd i norra Finland utgör i enlighet med 5 § 2 mom. 7 punkten i lagen om Forststyrelsen en offentlig förvaltningsuppgift som Forststyrelsen ska sköta.


2018 budget 7 554 000
2017 budget 5 514 000
2016 bokslut 5 754 000