Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Anslaget får även användas

1) till betalning av överföringsutgifter som ingår i finansieringsandelarna för samfinansierade projekt som Finlands Akademi finansierar.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Punkt 1 i det första stycket i beslutsdelen ersätter punkt 1 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, och det andra stycket i beslutsdelen fogas som tredje stycke till beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Naturresursinstitutet upphör den 1 januari 2018 med den prisstödda avgiftsbelagda verksamheten i fråga om produktionen av elitplantor, detta som ett led i att verksamheten läggs ut på entreprenad. Till följd av förändringen finns det 2018 inte längre några grunder för det prisstöd som finns inskrivet i beslutsdelen i budgetpropositionen och som är avsett att sänka priserna för den avgiftsbelagda verksamheten.

Ändringen av motiveringen gör det möjligt att betala vederlagsfria utgifter som ingår i finansieringsandelarna för samfinansierade projekt som Finlands Akademi finansierar.


2018 budget 69 804 000
2017 I tilläggsb. 1 600 000
2017 budget 70 801 000
2016 bokslut 78 632 000