Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

90. IdrottsverksamhetPDF-versio

50. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 164 939 000 euro.

Anslaget under punkt 7 får användas för beviljande av extra pension för idrottsutövare motsvarande högst 16 fulla pensioner. Beloppet av pensionen enligt lagen om extra pension för idrottsutövare är 1 339,57 euro i månaden.

Förklaring:Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, och det andra stycket i beslutsdelen ersätter det sjunde stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 6 000 000 euro jämfört med det anslag på 158 939 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att staten deltar i finansieringen av byggnadskostnaderna för multifunktionsarenan i Tammerfors genom användning av fondmedel.


2018 budget 164 939 000
2017 III tilläggsb. 7 000 000
2017 I tilläggsb. 6 000 000
2017 budget 154 097 000
2016 bokslut 147 120 326