Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 27 381 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 290 000 euro jämfört med det belopp på 27 671 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring till moment 29.80.50 för ändring av understödet för lokalkostnader till verksamhetsunderstöd.


2018 budget 27 381 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 27 257 000
2016 bokslut 24 548 984