Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

20. YrkesutbildningPDF-versio

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 774 071 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 5 800 000 euro jämfört med det belopp på 768 271 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en precisering av den mervärdesskatt som privata anordnare av yrkesutbildning får ersättning för i fråga om utbildningstjänster och i fråga om anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet.


2018 budget 774 071 000
2017 budget 721 415 000
2016 bokslut 717 763 091