Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2018

30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 699 768 000 euro.

Anslaget får användas

8) till ett belopp av högst 40 228 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen för åtgärder som främjar jämlikhet inom utbildningen, för utvecklande av kvaliteten på specialundervisningen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt i anknytning till detta för att minska undervisningsgruppernas storlek, anställa skolgångsbiträden och motverka regional ojämlikhet i grundskolan.

Förklaring:Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, och punkt 8 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 8 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 3 400 000 euro jämfört med det belopp på 703 168 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av den inverkan som justeringen av det uppskattade antalet nya asylansökningar har på finansieringsbehovet inom den förberedande undervisningen före den grundläggande utbildningen och inom den grundläggande utbildningen för vuxna.

Ändringen av punkt 8 i det andra stycket i beslutsdelen gör det möjligt att använda anslaget till att motverka regional ojämlikhet i grundskolan.


2018 budget 699 768 000
2017 budget 711 542 000
2016 bokslut 707 829 589