Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltningen

Statsbudgeten 2018

60. Överföring till fonden för finansiell stabilitet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 18 493 000 euro.

Anslaget får användas till överföring av medel till den fond som avses i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet för vidareöverföring som stabilitetsavgift till EU:s gemensamma resolutionsfond.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Momentet fogas till budgetpropositionen.

Enligt 8 kap. 2 § 9 mom. i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) ska Verket för finansiell stabilitet beakta bankskatt som med stöd av lagen om tillfällig bankskatt (986/2012) influtit under den tid lagen varit i kraft och som överförts till stabilitetsfonden när verket fastställer stabilitetsavgifter på så sätt att de avgiftsskyldigas stabilitetsavgift från och med år 2015 minskas. När stabilitetsavgiften bestäms ska bankskatten från och med år 2015 räknas de skattskyldiga instituten till godo i samma förhållande som de har betalat bankskatt så länge som de medlen räcker till.

Det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2015 blir oanvänt till ett belopp av 18 493 000 euro, som ombudgeteras till motsvarande ändamål som tidigare.


2018 budget 18 493 000