Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltningen

Statsbudgeten 2018

20. Utveckling av den offentliga sektorns gemensamma informationsförvaltning och informationshantering (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 475 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 525 000 euro jämfört med det anslag på 3 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring till moment 28.30.03 med anledning av att vissa informations- och kommunikationstekniska uppgifter inom den offentliga förvaltningen överförs till Befolkningsregistercentralen.


2018 budget 2 475 000
2017 budget 1 400 000
2016 bokslut 7 000 000