Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltningen

Statsbudgeten 2018

90. Stöd till kommunernaPDF-versio

20. Utveckling av den offentliga sektorns gemensamma informationsförvaltning och informationshantering (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 475 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 525 000 euro jämfört med det anslag på 3 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring till moment 28.30.03 med anledning av att vissa informations- och kommunikationstekniska uppgifter inom den offentliga förvaltningen överförs till Befolkningsregistercentralen.


2018 budget 2 475 000
2017 budget 1 400 000
2016 bokslut 7 000 000

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 8 576 670 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag på 8 457 931 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget 118 739 000 euro, varav 108 739 000 euro föranleds av en korrigering av justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna, 8 800 000 euro föranleds av förändringar i bestämningsgrunderna för de kalkylerade kostnaderna och 1 200 000 euro föranleds av förändringar i hemkommunsersättningen.

Korrigeringen av justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna beror på att det i Statistikcentralens justeringskalkyl över kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna saknades kostnader i justeringen till ett belopp av 428 918 000 euro för 2015. När dessa kostnader läggs till i justeringen, förändras den minskning av statsandelen som beror på justeringen av kostnadsfördelningen i budgetpropositionen för 2018 från 176 875 000 euro till 68 136 000 euro.


2018 budget 8 576 670 000
2017 I tilläggsb. 9 200 000
2017 budget 8 597 754 000
2016 bokslut 9 024 697 225