Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltningen

Statsbudgeten 2018

05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 180 070 000 euro.

Anslaget får användas

4) till betalning av understöd för kostnader för beredningen till temporära beredningsorgan i landskapen och till kommuner, samkommuner och servicecenter samt till betalning av eget kapital för servicecentren.

Förklaring:Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, och punkt 4 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 4 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 460 000 euro jämfört med det anslag på 180 530 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring till moment 32.01.02 för betalning av eget kapital för landskapens riksomfattande servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning och IKT-servicecenter.


2018 budget 180 070 000
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb. 22 000 000
2017 budget 31 300 000