Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltningen

Statsbudgeten 2018

70. Utvecklande av statsförvaltningenPDF-versio

01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 125 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 775 000 euro jämfört med det anslag på 4 900 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring till moment 28.30.03 med anledning av att vissa informations- och kommunikationstekniska uppgifter inom den offentliga förvaltningen överförs till Befolkningsregistercentralen.


2018 budget 4 125 000
2017 budget 6 000 000
2016 bokslut 3 800 000

05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 180 070 000 euro.

Anslaget får användas

4) till betalning av understöd för kostnader för beredningen till temporära beredningsorgan i landskapen och till kommuner, samkommuner och servicecenter samt till betalning av eget kapital för servicecentren.

Förklaring:Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, och punkt 4 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 4 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 460 000 euro jämfört med det anslag på 180 530 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring till moment 32.01.02 för betalning av eget kapital för landskapens riksomfattande servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning och IKT-servicecenter.


2018 budget 180 070 000
2017 III tilläggsb.
2017 I tilläggsb. 22 000 000
2017 budget 31 300 000

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 23 268 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget jämfört med det belopp på 30 268 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är 7 000 000 euro, varav 2 000 000 euro föranleds av en överföring till moment 26.10.01 för finansiering av ett projekt för multibiometrisk identifiering för 2018 och 5 000 000 euro av en nivåförändring.


2018 budget 23 268 000
2017 budget 49 730 000
2016 bokslut 17 799 000

22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 176 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 15 114 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är avdraget 10 938 000 euro, varav 7 100 000 euro är en överföring till moment 30.70.01 för ASREK-projektet, 3 000 000 euro en överföring till moment 32.01.21 för kundorienterade tillstånds- och anmälningsprocesser, 500 000 euro en överföring till moment 28.40.02 för magistraternas robotteknik och 338 000 euro en överföring till moment 29.01.01 för digitalisering av statsunderstöd.


2018 budget 4 176 000
2017 III tilläggsb. -9 512 000
2017 I tilläggsb. -5 560 000
2017 budget 15 072 000
2016 bokslut 175 000