Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltningen

Statsbudgeten 2018

03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 482 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 2 102 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget 380 000 euro, varav 180 000 euro föranleds av tilläggsresurser till projektet för inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet och 200 000 euro av en överföring från moment 28.40.01 för ändringar i IKT-infrastrukturen i anslutning till det planerade grundandet av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet.


2018 budget 2 482 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 352 000
2016 bokslut 622 000