Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltningen

Statsbudgeten 2018

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 402 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag på 50 345 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 57 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 107 000 euro för utgifterna för grundande och utveckling av registret för övervakning av penningtvätt och 150 000 euro för lönekostnaderna för två årsverken på grund av den ökade arbetsvolymen för behandlingen av ansökningar vid Regionsförvaltningsverket i Norra Finland samt har som avdrag beaktats 200 000 euro som överföring till moment 28.40.03 för ändringar i IKT-infrastrukturen i anslutning till det planerade grundandet av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet.


2018 budget 50 402 000
2017 III tilläggsb. 260 000
2017 budget 53 300 000
2016 bokslut 56 022 000