Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltningen

Statsbudgeten 2018

03. Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 727 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av de personalutgifter, underhållsutgifter, driftsutgifter och andra utgifter som föranleds av den fortlöpande verksamhet som centraliseras till Skatteförvaltningen genom lagen om inkomstdatasystemet.

Förklaring:Momentet ersätter moment 28.10.20 i budgetpropositionen.

Momentets sifferkod har ändrats jämfört med budgetpropositionen eftersom det är fråga om permanent, separat verksamhet vid Skatteförvaltningen.

Dessutom har moments rubrik och anslagstyp ändrats jämfört med budgetpropositionen.


2018 budget 1 727 000