Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

30. Militär krishanteringPDF-versio

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)

Tyhjä elementti, POISTA

Dispositionsplan (euro)

     
01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 915 000
02. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen) 105 000
03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 2 438 000
04. Resolute Support-insatsen, Afghanistan 5 470 000
05. Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 15 430 000
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 5 512 000
08. Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor 7 900 000
10. Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 230 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 320 000
15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 16 645 000
16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 175 000
17. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 653 000
18. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF) 56 000
20. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, av deltagande i nordiska Base Camp-poolen, av deltagande i samt för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 1 175 000
Sammanlagt   57 024 000

Förklaring:Dispositionsplanen i beslutsdelen ersätter dispositionsplanen i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med budgetpropositionen har anslaget under punkt 02. i dispositionsplanen minskats med 150 000 euro, anslaget under punkt 04. i dispositionsplanen ökats med 570 000 euro, anslaget under punkt 15. i dispositionsplanen minskats med 595 000 euro och anslaget under punkt 20. i dispositionsplanen ökats med 175 000 euro. Ändringarna föranleds av att Finland fortsätter delta i UNIFIL-insatsen i Libanon och stärker sitt deltagande i insatsen Resolute Support (RS) i Afghanistan samt av att Finlands deltagande i insatsen ALTHEA i Bosnien och Hercegovina upphör.


2018 budget 57 024 000
2017 I tilläggsb. 5 466 000
2017 budget 51 893 000
2016 bokslut 35 761 000