Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)PDF-versio

Av anslaget får högst 128 243 000 euro användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel än till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter.

Fullmakt

1) År 2018 får nya avtal ingås i anslutning till den materiella utvecklingen av försvarsmakten i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga, så att de åren 2018—2027, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 1 608 060 000 euro (beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten, PVKEH 2018).

Betalningar enligt maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2018 kan bindas till en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2018.

Förklaring:Det första stycket i beslutsdelen ersätter det tredje stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och punkt 1 i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter ersätter punkt 1 i den del av beslutsdelen som gäller fullmakter under momentet i budgetpropositionen.

Anslaget för betalning av andra utgifter för anskaffningar av försvarsmateriel än de som föranleds av beställningsfullmakter eller av förändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter har jämfört med det belopp på 131 993 000 euro som föreslås i budgetpropositionen minskats med 3 750 000 euro på grund av att anskaffningarna har budgeterats som beställningsfullmakter.

Ökningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2018) med 10 950 000 euro jämfört med det belopp på 1 597 110 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en precisering av de anskaffningar som planerats som en beställningsfullmakt. Beställningsfullmakten har ökats med bl.a. anskaffningar som hänför sig till utvecklandet av ubåtsavvärjningsförmågan och minskats med den finansiering som planerats för anskaffning av en ytavvärjningsrobot.

Den ändring i beställningsfullmakten som föreslås genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Till följd av den ovannämnda ändringen i beställningsfullmakten ändras fullmaktstablån enligt följande:

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2018 2019 2020 2021 2022– Sammanlagt
fr.o.m.
2018
             
Gamla beställningsfullmakter            
Beställningsfullmakten för utrustande av beredskapsförband (VYV 1) 19 100         19 100
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2012) 6 057 5 000       11 057
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2014) 49 950 51 000 22 000     122 950
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2015) 19 025 12 500       31 525
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2016) 54 900 12 000 12 355     79 255
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2017) 85 635 116 313 95 723 27 299 99 130 424 100
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 234 667 196 813 130 078 27 299 99 130 687 987
             
Ny beställningsfullmakt            
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2018) 115 190 370 080 270 210 249 490 603 090 1 608 060
Ny beställningsfullmakt sammanlagt 115 190 370 080 270 210 249 490 603 090 1 608 060
             
Fullmakter sammanlagt 349 857 566 893 400 288 276 789 702 220 2 296 047

2018 budget 478 100 000
2017 III tilläggsb. 7 429 000
2017 I tilläggsb. 16 753 000
2017 budget 475 173 000
2016 bokslut 559 617 000