Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Anslaget får även användas

2) till betalning av de hyresandelar för personalbostäder som föranleds av försvarsmaktens operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen, högst 1 600 000 euro.

Förklaring:Punkt 2 i beslutsdelen ersätter punkt 2 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Minskningen av anslaget för bostadssubventioner med 1 000 000 euro jämfört med det anslag på 2 600 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en precisering av anslagsbehovet.


2018 budget 1 941 231 000
2017 III tilläggsb. -472 000
2017 I tilläggsb. -10 270 000
2017 budget 1 914 331 000
2016 bokslut 1 899 710 000