Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

4.2. Utvecklingen i fråga om de skattepliktiga inkomsterna och den övriga skattebasenPDF-versio

Förutom av ändringarna i beskattningsgrunderna, påverkas skatteutfallet även av skattebasens utveckling, som i sin tur är beroende av hur samhällsekonomin och dess olika delar utvecklas. De bedömningar av skattebasens utveckling som använts som grund för inkomstposterna (vidstående tablå) har härletts ur prognoserna i den Ekonomiska översikt som är bilaga till budgetpropositionen.

Uppskattningar av utvecklingen i fråga om vissa inkomst- och efterfrågeposter som inverkar på de skattepliktiga inkomsterna och skattebasen

    2015 2016 2017 2018
     
  förändring per år, %  
Skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster   1,8 1,6 2,3 2,4
— löneinkomster   1,1 1,5 1,8 2,2
— pensioner och andra sociala förmåner   3,1 1,7 1,2 2,0
— kapitalinkomster   4,9 1,5 7,6 4,1
Inkomstnivåindex   1,4 1,1 0,3 1,4
Rörelseöverskott   6,3 5,3 10,7 9,1
Skattebasen för hushållens skattepliktiga konsumtionsutgifter   0,2 1,8 2,9 2,4
Mervärdesskattebasen   0,5 2,8 3,1 2,8
Bensinförbrukning   -1,4 -0,2 -2,7 -2,4
Förbrukning av dieselolja   1,6 4,8 0,3 0,9
Elförbrukning   -0,9 2,0 1,5 0,4
Konsumtion av skattebelagd alkohol   -3,6 0,1 -0,8 1,9
Nya beskattningsbara personbilar (st.)   105 700 115 300 118 000 122 000
Konsumentprisindex   -0,2 0,4 0,9 1,5