Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
              22. Forskning och utveckling
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2018

23. Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 120 000 euro.

Anslaget får användas till anskaffning av investeringar, forskning och undersökningar som främjar produktiviteten inom förvaltningsområdet samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 20 årsverken.

Förklaring:Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att anslaget ska användas för projekt som stöder en förbättrad produktivitet inom förvaltningsområdet. Ämbetsverken får finansiera sådana projekt med anslaget som jord- och skogsbruksministeriet särskilt har avtalat om med ämbetsverket.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Naturresursinstitutet 500 000
Livsmedelssäkerhetsverket 1 800 000
Landsbygdsverket 2 700 000
Finlands miljöcentral 120 000
Sammanlagt 5 120 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Investeringar i apparaturen vid forskningsstationen Metsähovi, bortfall av tillägg (överföring från moment 30.70.01) 520
Projekt för digitalisering av Naturtjänsters besökarundersökning (överföring till moment 30.64.50) -170
Revidering av stödtillämpningen, bortfall av tillägg (överföring från moment 30.20.03) 1 850
Utgifter för omorganisering av statens vattenbruk, bortfall av tillägg (överföring från moment 30.01.05) 280
Utveckling av informationssystemet för veterinärförvaltningen (Elvi) och Vati-projektet inom miljö- och hälsoskyddet, bortfall av tillägg (överföring från moment 30.20.02) 920
Överföring av engångsnatur från moment 30.01.01 1 300
Sammanlagt 4 700

2018 budget 5 120 000
2017 I tilläggsb. 1 000 000
2017 budget 420 000