Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2018

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 450 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av ersättningar för och förebyggande och övervakning av skador som orsakats av sådana stora rovdjur som avses i viltskadelagen (105/2009) och utgifter som hänför sig till verkställigheten av viltskadelagen

2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Anslaget används för ersättningar för skador som orsakats av rovdjur 2017. De skador som ersätts beräknas hålla sig på 2016 års nivå. År 2016 var beloppet för skador 10,9 miljoner euro, varav andelen skador på ren var 10,4 miljoner euro och andelen skador på husdjur 0,5 miljoner euro. Den betalningsfullmakt som kommissionen beviljade Finland vid notifieringen av ersättningssystemet för skador på ren uppgår till högst 10 miljoner euro, så skador på ren ersätts inte till ett högre belopp än vad betalningsfullmakten uppgår till. Eftersom det till förfogande dessutom finns knappt 1 miljon euro i anslag som överförs från det föregående året, måste de ersättningar som betalas för skadorna sänkas med ca 2 miljoner euro.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Ersättning av skador på ren som orsakats av stora rovdjur 7 450 000
Ersättning av skador på husdjur, odlingar och bin som orsakats av stora rovdjur 500 000
Förebyggande och övervakning av skador 500 000
Sammanlagt 8 450 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 550
Sammanlagt 550

2018 budget 8 450 000
2017 budget 7 900 000
2016 bokslut 8 000 000