Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              50. Vissa understöd
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2018

96. Donation till Finsk-estniska kulturstiftelsens kapital (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 6 000 000 euro.

Anslaget får användas till en donation av staten till Finsk-estniska kulturstiftelsen.

Förklaring:Finsk-estniska kulturstiftelsen ska främja nätverkande och samarbete inom kultur och konst mellan Finland och Estland, ömsesidiga språkkunskaper och ekonomiska aktiviteter med direkt anknytning till kulturverksamhet.

Avsikten är att höja kapitalet till en sådan nivå som en aktiv verksamhet förutsätter på så sätt att estniska statens andel av det kapital som anvisas till stiftelsen utgör en tiondel av det kapital som finska staten anvisar. Stödjandet av stiftelsens verksamhet genom en höjning av dess kapital har samband med Finlands och Estlands 100-årsjubileer.

Stiftelsen förvaltar donationsmedlen i en särskild fond. Donationsmedlem hålls skilda från stiftelsens övriga medel. Av fondens årliga avkastning får högst 8 % användas för fondens förvaltningskostnader. Av avkastningen får en del användas till att utöka kapitalet.

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 6 000 000