Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              50. Vissa understöd
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2018

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 7 350 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande av understöd för

1) amortering och betalning av ränta på Svenska Teaterns lån för grundlig renovering

2) medborgarorganisationernas verksamhet

3) betalning av utgifter och understöd för främjande av konstens och kulturens tillgänglighet och för utvidgande av principen om en procent till konsten

4) utveckling av turism som baserar sig på kultur och innehåll inom de kreativa branscherna.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Grundlig renovering av Svenska Teatern 4 200 000
Vissa medborgarorganisationers verksamhet 400 000
Genomförande av spetsprojektet Konstens och kulturens tillgänglighet 2 000 000
Genomförande av spetsprojektet Utvidgande av principen om en procent till konsten 600 000
Genomförande av kulturturismdelen av spetsprojektet för turism 150 000
Sammanlagt 7 350 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -150
Kompetens och utbildning: Utvidgande av principen om en procent till konsten -200
Turism 4.0 (överföring från moment 32.50.41) 150
Vissa medborgarorganisationers verksamet (överföring från moment 29.80.31) 357
Nivåförändring -1 100
Sammanlagt -943

2018 budget 7 350 000
2017 budget 8 293 000
2016 bokslut 9 821 000