Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              50. Vissa understöd
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2018

31. Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och muséer (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 46 615 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar till sådana teatrar, orkestrar och museer som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Det antal årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen är högst 2 469 för teatrar, högst 1 033 för orkestrar och högst 1 183 för museer.

Förklaring:Det genomsnittliga mervärdesskattefria pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen är 53 639 euro per årsverke för teatrar, 49 550 euro per årsverke för orkestrar och 64 479 euro per årsverke för museer.

För de lagstadgade statsandelarna har det dessutom beviljats sammanlagt 58 482 000 euro under moment 29.80.52.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  Statsandelar
ur budgetmedel
(mom. 29.80.31)
Statsandelar
penningspelsverksamhetens vinstmedel
(mom. 29.80.52)
Sammanlagt
       
Statsandel för teatrar 26 318 000 26 069 000 52 387 000
Statsandel för orkestrar 9 417 000 10 137 000 19 554 000
Statsandel för museer 10 880 000 22 276 000 33 156 000
Sammanlagt 46 615 000 58 482 000 105 097 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -520
Ibruktagande av incitamentsystemet för audiovisuella produktioner (överföring till moment 32.20.40) -3 000
Justering av kostnadsnivån 1 711
Vissa medborgarorganisationers verksamet (överföring till moment 29.80.50) -357
Sammanlagt -2 166

2018 budget 46 615 000
2017 budget 48 781 000
2016 bokslut 51 091 143