Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
              02. Riksarkivets omkostnader
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2018

89. Statlig finansiering för universitetens kapitalplaceringar (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 46 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av universitetens kapitalplaceringar.

Förklaring:Statens tillförsel av kapital till universiteten sker genom att en del fördelas på basis av forskningens kvalitet och genomslag och en del på basis av åtgärder som vidtas för att förnya viktiga strukturer och verksamhetssätt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Tillägg av engångsnatur -104 000
Sammanlagt -104 000

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 46 000 000
2017 budget 150 000 000