Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
              02. Riksarkivets omkostnader
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2018

86. Statlig finansiering för yrkeshögskolornas kapital (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 24 000 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av yrkeshögskolornas kapitalplaceringar.

Förklaring:Staten är beredd att kapitalisera yrkeshögskolorna med högst 24 miljoner euro. Statens medfinansiering fördelas mellan yrkeshögskolorna i förhållande till det privata kapital som yrkeshögskolorna har samlat in, dock så att statens medfinansiering för en enskild yrkeshögskola inte kan överstiga 4 miljoner euro. Den insamling av privat kapital som beaktas vid behandlingen av statens medfinansiering äger rum under tiden 1.8.2017—28.9.2018.

Kapitaltillförseln från staten till yrkeshögskolorna investeras i yrkeshögskolornas fonder för fritt eget kapital. Tillförandet av kapital förutsätter att undervisnings- och kulturministeriet och yrkeshögskolorna avtalar om villkoren för kapitaltillförseln. Yrkeshögskolan ska i sin bolagsordning bestämma att staten - med de begränsningar som aktiebolagslagen anger - har rätt att få medel som motsvarar det tillförda kapitalet ur bolaget när yrkeshögskoleverksamheten upphör eller bolaget upplöses.

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 24 000 000