Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2018

33. Kompetensprogrammet för unga vuxna (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 048 000 euro.

Anslaget får användas

1) till verksamhet enligt 45 a § 2 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) till statsunderstöd för examensutbildning som förbereder för yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen, ordnande av yrkesprov samt för stöd-, handlednings- och rådgivningstjänster.

Anslaget kan användas för avläggande av delar av examina.

Förklaring:Kompetensprogrammet för unga vuxna avslutas 2018. Anslaget används för att för de som deltagit i programmet ska kunna slutföra sina utbildningar. En ny lag om yrkesutbildning träder i kraft den 1 januari 2018. Studerande som inlett studierna för examen före lagens ikraftträdande kan antingen avlägga examen i enlighet med de examensgrunder som utfärdats med stöd av de upphävda lagarna eller övergå till att avlägga examen i enlighet med de examensgrunder som utfärdats med stöd av den nya lagen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Det stegvisa upphörandet av det tidsbundna programmet -20 093
Sammanlagt -20 093

Anslaget under momentet har ombildats till ett fast anslag.


2018 budget 5 048 000
2017 budget 25 141 000
2016 bokslut 33 331 198