Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltningen
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna
              41. Energiskattestöd

Statsbudgeten 2018

91. Stöd för sysselsättningen och näringslivetPDF-versio

Förklaring:Sysselsättningen och näringslivet stöds med energiskattestöd.

Med allmänna energiskattestöd främjas konkurrenskraften för yrkesmässig verksamhet och energiintensiv industri samt konkurrenskraften för och användningen av förnybara energikällor. Med energiskattestödet till jordbruket och trädgårdsodlingen stöds jordbrukets inkomstbildning.

41. Energiskattestöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 261 000 000 euro.

Anslaget får användas till följande stöd och återbäringar som betalas via punktskattesystemet:

1) stöd till jordbruket

2) skatteåterbäring till energiintensiva företag.

Förklaring:Anslaget grundar sig på följande författningar:

1) stöd till jordbruket: lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006)

2) skatteåterbäring till energiintensiva företag: lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (8 a §, 1168/2002).

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
1. Stöd till jordbruket 31 000 000
2. Skatteåterbäring till energiintensiva företag 230 000 000
Sammanlagt 261 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Preciserad uppskattning 10 000
Sammanlagt 10 000

2018 budget 261 000 000
2017 budget 251 000 000
2016 bokslut 243 224 128