Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
              20. Särskilda utgifter
         40. Invandring

Statsbudgeten 2018

(43.) Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Förklaring:Det föreslås att momentet stryks i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Säkerhetsmyndigheternas kommunikationsnät (överföring till moment 28.70.40) -8 100
Sammanlagt -8 100

2017 budget 8 100 000
2016 bokslut 8 100 000