Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              50. Vissa understöd
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Statsbudgeten 2018

20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 017 000 euro.

Anslaget får användas

1) för åtgärder som främjar säkerheten inom inrikesförvaltningen

2) för utvecklande av digitaliseringen

3) för övergripande arkitekturarbete

4) för utgifter för upprätthållande och utvecklande av informationssystem i gemensam användning

5) för utgifter för underhåll av S-TUVE-nätet.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Nätavgifter (S-TUVE) 7 100 000
Övriga gemensamma informationsförvaltningsutgifter för inrikesministeriets förvaltningsområde 917 000
Sammanlagt 8 017 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -500
Sammanlagt -500

2018 budget 8 017 000
2017 budget 8 517 000
2016 bokslut 8 917 000