Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
              50. Vissa statsunderstöd
              95. Kursfluktuationer

Statsbudgeten 2018

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 90 046 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde och till betalning av frivilliga finansiella understöd.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Finansiellt bidrag till Nordiska ministerrådets budget 24 014 000
Finansiellt bidrag till FN:s budget 10 333 000
Finansiellt bidrag till FN:s fredsbevarande styrkor 32 926 000
Finansiella bidrag till andra organisationer och fonder som lyder under FN 2 734 000
Medlemsavgift till organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) 340 000
Medlemsavgift till Europarådet 3 510 000
Medlemsavgift till OECD 2 989 000
Medlemsavgift till WTO 953 000
Finansiella bidrag till OSSE:s budgetar 5 285 000
Provstoppsavtal, Finlands andel av beredningskommitténs kostnader 525 000
Finansiellt bidrag till Internationella brottmålsdomstolen (ICC) 1 140 000
Övriga medlemsavgifter och finansiella bidrag 5 297 000
Sammanlagt 90 046 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring till moment 24.01.74 -500
Nivåförändring 3 554
Sammanlagt 3 054

2018 budget 90 046 000
2017 budget 86 992 000
2016 bokslut 86 961 000