Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
              74. Husbyggen
         10. Krishantering

Statsbudgeten 2018

74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 6 550 000 euro.

Anslaget får användas till byggnads- och reparationsprojekt som gäller utrikesförvaltningens lokaler.

Anslaget får även användas till betalning av reparations- och ändringsarbeten av ombyggnadsnatur i lokaler som hyrts ut till staten.

Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

Förklaring:Finlands ambassadfastighet i New Delhi repareras åren 2015—2018. Totalkostnadskalkylen för projektet är 14,2 miljoner euro, varav andelen för 2018 är 100 000 euro. Dessutom byts kanslifastigheterna för Finlands ständiga representation vid FN och generalkonsulatet i New York ut 2018.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Byggnadsprojektet i New Delhi -3 700
Nivåförändring (Flyttning av kanslierna för generalkonsulatet i New York) 1 500
Överföring från moment 24.01.01 500
Överföring från moment 24.90.66 500
Sammanlagt -1 200

2018 budget 6 550 000
2017 budget 7 750 000
2016 bokslut 9 900 000