Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

Huvudtitel 22

REPUBLIKENS PRESIDENTPDF-versio

Förklaring:

Förvaltningsområdets anslag 2016—2018

    År 2016
bokslut
1000 €
År 2017
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2018
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2017—2018
    1000 € %
 
01. Republikens president 1 632 2 875 2 875 0
01. Arvodet till republikens president (fast anslag) 126 126 126 0
02. Omkostnader för republikens president (reservationsanslag 2 år) 199 199 199 0
20. Utgifter för besök och mötesresor (reservationsanslag 2 år) 1 307 2 550 2 550 0
02. Republikens presidents kansli 8 952 10 854 16 155 5 301 49
01. Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) 7 481 7 754 8 055 301 4
02. Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år) 600 600 600 0
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 871 2 500 2 500 0
75. Ombyggnad (reservationsanslag 3 år) 5 000 5 000 0
Sammanlagt 10 584 13 729 19 030 5 301 39
  Årsverken 63,7 67,0 67,0