Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

Huvudtitel 21

RIKSDAGENPDF-versio

Förklaring:

Förvaltningsområdets anslag 2016—2018

    År 2016
bokslut
1000 €
År 2017
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2018
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2017—2018
    1000 € %
 
01. Riksdagsledamöterna 21 158 21 639 21 247 -392 -2
01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 21 158 21 639 21 247 -392 -2
10. Riksdagens kansli 108 798 128 542 74 207 -54 335 -42
01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) 51 922 54 034 53 394 -640 -1
02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag) 4 519 6 893 2 482 -4 411 -64
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 15 168 15 500 6 800 -8 700 -56
51. Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag) 2 799 2 790 3 531 741 27
70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) 2 390 5 325 4 000 -1 325 -25
74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år) 32 000 44 000 4 000 -40 000 -91
20. Riksdagens justitieombudsman 5 811 6 201 6 061 -140 -2
01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 5 811 6 201 6 061 -140 -2
30. Utrikespolitiska institutet 3 624 3 608 3 618 10 0
01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 413 3 398 3 398 0
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 211 210 220 10 5
40. Statens revisionsverk 16 077 15 915 15 527 -388 -2
01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) 15 460 15 325 14 937 -388 -3
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 617 590 590 0
90. Riksdagens övriga utgifter 4 082 4 083 4 083 0
50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag) 4 082 4 083 4 083 0
Sammanlagt 159 551 179 988 124 743 -55 245 -31