Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

09. Övriga utgifter för statsskuldenPDF-versio

20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 910 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av förberedelser för statens upplåning och skuldhantering, upptagande och emission av lån, återbetalning av lån, utgifter som förorsakas av derivatavtal, sakkunnigarvoden och andra arvoden samt till betalning av övriga utgifter för upplåning och skuldhantering

2) till driftskostnader för clearing- och betalningssystem och till betalning av utgifter för anskaffning av kortfristig tillfällig finansiering samt till reklam- och marknadsföringskostnader i anslutning till emission av avkastningsobligationer

3) till förvaltningsprovisioner för säkerhetsarrangemang i anslutning till Finlands program för finansiellt stöd.

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats de kostnader som föranleds av den befintliga skuldstocken och upplåningen under åren 2017—2018 samt av åtgärderna inom skuldhanteringen.

Inkomster som dras av från bruttoutgifterna är de inkomster som inflyter av kontantsäkerheter.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Emissions-, försäljnings- och marknadsföringskostnader 14 500 000
Inlösenavgifter och ombudsmannaarvoden 10 000
Nettoränteutgifter för mottagen kontantsäkerhet -5 000 000
Övriga utgifter 1 400 000
Sammanlagt 10 910 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Emissions-, försäljnings- och marknadsföringskostnader -3 500
Utgifter för mottagen kontantsäkerhet 3 000
Övriga utgifter -100
Sammanlagt -600

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 10 910 000
2017 budget 11 510 000
2016 bokslut 7 169 720