Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

01. Ränta på statsskuldenPDF-versio

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 221 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av räntor på statsskulden, preskriberade räntor och räntor som förorsakas av kortfristig tillfällig finansiering samt utgifter för de derivatavtal som ingåtts för att reglera låneportföljens riskposition.

Förklaring:Skulden i euro uppgick vid utgången av 2016 till 101 701 miljoner euro och den genomsnittliga nominella räntan på skulden var 1,37 %. Som beräkningsantagande för 2018 års upplåning har använts -0,2 procents ränta för ränteperioder på 3 månader och 0,9 procents ränta för ränteperioder på 10 år.

Inkomster som dras av från bruttoutgifterna är ränteinkomster från statslån och inkomster som flyter in från derivat som skyddar räntebetalningen i fråga om statslån.

Beräknad användning av anslaget (mn euro)

   
Serieobligationslån 1 243
Övriga obligationslån -8
Övriga masskuldebrevslån -2
Skuldförbindelselån -7
Skuldebrevslån och övriga lån -5
Totalt 1 221

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nya antaganden angående ränta och balans -2 000
Preciserad uppskattning -73 000
Sammanlagt -75 000

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 1 221 000 000
2017 I tilläggsb. 50 000 000
2017 budget 1 296 000 000
2016 bokslut 1 513 349 158