Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner
              20. Anskaffning av vaccin
              21. Hälsoövervakning

Statsbudgeten 2018

50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 200 000 euro.

Anslaget får användas för utgifter enligt 1 § i lagen om anslag för hälsofrämjande (333/2009).

Av anslaget kan organisationer, stiftelser, kommuner och andra aktörer beviljas statsunderstöd. Anslaget kan också användas när avtal om projekt för hälsofrämjande ingås med statliga inrättningar. Anslaget får även användas till betalning av utgifter för administrering av anslaget.

Förklaring:

Fördelning på prioriteringsområden av anslaget för den hälsofrämjande verksamheten, euro/år

  2015
utfall
2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
         
Prioriteringsområden        
Förebygga och minska användningen av tobak, alkohol och narkotika 250 000 140 000    
Främja funktionsförmågan och öka mängden motion 457 000 292 000    
Främja hälsosamma kostvanor 270 000 400 000    
Främja den mentala hälsan och förebygga våld 379 000 941 000    
Främja den sexuella hälsan 502 000 338 400    
Stödja säkerhet och tillgänglighet i miljön samt förebygga olyckor i hemmet och på fritiden 465 000 44 400    
Utveckla strukturerna, kvaliteten, metoderna och samarbetet för det hälsofrämjande arbetet 588 000 208 200    
Administration av finansierade projekt 19 000 66 000    
Prioriteringsområden åren 2017—2018        
Förebygga och minska användningen av tobak, alkohol, narkotika och andra droger och deras negativa effekter     560 000 560 000
Förebygga och minska övervikt hos befolkningen genom diet och fysisk aktivitet     1 170 000 540 000
Öka användningen av metoder som främjar psykisk hälsa och stödja förebyggandet av självmord     580 000 540 000
Förbättra den sexuella hälsan       540 000
Administration av finansierade projekt     20 000 20 000
Sammanlagt 2 930 000 2 430 000 2 330 000 2 200 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -130
Sammanlagt -130

2018 budget 2 200 000
2017 budget 2 330 000
2016 bokslut 2 430 000