Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner
              50. Fronttillägg

Statsbudgeten 2018

54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 100 000 euro.

Anslaget får användas

1) enligt de grunder som statsrådet fastställer till betalning av frontunderstöd till utländska frivilliga frontmän som lever i svåra omständigheter i Estland eller någon annanstans på det tidigare Sovjetunionens område och som inom Finlands försvarsmakt deltog i 1939—1945 års krig

2) till betalning av frontunderstöd till frivilliga frontmän som är fast bosatta i Finland.

Förklaring:Syftet är att bidra till utkomsten för veteraner som lever under knappa ekonomiska förhållanden.

Verksamhetens omfattning 2016—2018

  2016
utfall
2017
uppskattning
2018
uppskattning
       
Antalet mottagare av understöd 70 60 50
Understöd, euro/person 540 590 2 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Höjningen av understödet till 2 000 euro/veteran 50
Sammanlagt 50

2018 budget 100 000
2017 budget 50 000
2016 bokslut 55 000