Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

55. Statsandel till Utbildningsfonden (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 730 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel enligt lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000)

2) till statens utbetalning till Utbildningsfonden enligt 13 § i lagen om Utbildningsfonden (1306/2002).

Förklaring:Av anslaget under momentet betalas vuxenutbildningsstödet för företagare. Dessutom betalar staten i fråga om personer i statens tjänst de i Utbildningsfondens bokslut fastställda kostnaderna för yrkesexamensstipendier som beviljats statsanställda.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Slopandet av statens finansieringsandel av vuxenutbildningsstödet för löntagare fr.o.m. 1.8.2017 (konkurrenskraftsavt.) -49 500
Yrkesexamensstipendier för personer i statens tjänst (överföring från moment 28.60.60) 230
Sammanlagt -49 270

Momentets rubrik har ändrats.


2018 budget 3 730 000
2017 budget 53 000 000
2016 bokslut 88 703 650