Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 12 485 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak enligt 12 § i lagen om utredande av dödsorsak (459/1973)

2) till betalning av arvoden och ersättningar enligt förordningen om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar (862/2004)

3) till betalning av utgifterna för utbildning av specialister i rättsmedicin i form av köptjänster från universiteten

4) till betalning av utgifter som uppkommer på grund av transporter av avlidna.

Förklaring:År 2016 utfördes 8 836 obduktioner, år 2017 utförs uppskattningsvis 8 736 obduktioner och år 2018 uppskattningsvis 8 636 obduktioner.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kostnader för transporter av avlidna (överföring från moment 26.10.01) 4 270
Sammanlagt 4 270

2018 budget 12 485 000
2017 budget 8 215 000
2016 bokslut 7 578 649