Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              44. Regionalt transportstöd
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2018

43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd som beviljats före 2017 i enlighet med statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt (1300/2010) och statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt åren 2016—2020 (1734/2015).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2018 Sammanlagt
fr.o.m.
2018
     
Förbindelser som ingåtts före 2018 100 100
Utgifter sammanlagt 100 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av kalkylen för utbetalningar -929
Sparbeslut -2 516
Upphörande av utbetalningarna av tillägget för en fullmakt av engångsnatur -100
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring till moment 28.01.01, 28.10.01, 28.10.02 och 32.01.21) -1 670
Sammanlagt -5 215

2018 budget 100 000
2017 budget 5 315 000
2016 bokslut 7 004 248