Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              44. Regionalt transportstöd
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2018

(41.) Statsunderstöd för Finpros verksamhet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Förklaring:Det föreslås att momentet stryks i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur -530
Business Finland (överföring till moment 32.20.06) -38 980
Nätverket av exportcentraler 1 000
Sysselsättning och konkurrenskraft: Stärkande av nätverket Team Finland -1 000
Turism 4.0 (överföring till moment 29.80.50) -150
Turism 4.0 (överföring till moment 30.64.50) -770
Turism 4.0 (överföring till moment 35.10.52) -1 700
Turism 4.0 - snabb tillväxt och sysselsättning 8 000
Sammanlagt -34 130

2017 I tilläggsb. 2 000 000
2017 budget 34 130 000
2016 bokslut 35 600 000