Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

Avdelning 15

LÅNPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2016—2018

    År 2016
bokslut
1000 €
År 2017
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2018
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2017—2018
    1000 € %
 
01. Lån som återbetalas till staten 497 745 459 241 413 218 -46 023 -10
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk 69 108 68 300 21 000 -47 300 -69
04. Amorteringar på övriga lån 428 636 390 941 392 218 1 277 0
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 2 473 716 5 586 147 2 972 870 -2 613 277 -47
01. Nettoupplåning och skuldhantering 2 473 716 5 586 147 2 972 870 -2 613 277 -47
Sammanlagt 2 971 461 6 045 388 3 386 088 -2 659 300 -44