Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

Avdelning 15

LÅNPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2016—2018

    År 2016
bokslut
1000 €
År 2017
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2018
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2017—2018
    1000 € %
 
01. Lån som återbetalas till staten 497 745 459 241 413 218 -46 023 -10
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk 69 108 68 300 21 000 -47 300 -69
04. Amorteringar på övriga lån 428 636 390 941 392 218 1 277 0
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 2 473 716 5 586 147 2 972 870 -2 613 277 -47
01. Nettoupplåning och skuldhantering 2 473 716 5 586 147 2 972 870 -2 613 277 -47
Sammanlagt 2 971 461 6 045 388 3 386 088 -2 659 300 -44