Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

Avdelning 13

RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINSTPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2016—2018

    År 2016
bokslut
1000 €
År 2017
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2018
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2017—2018
    1000 € %
 
01. Ränteinkomster 108 796 95 964 95 290 -674 -1
04. Räntor på statens lån till affärsverken 12 432 9 100 6 400 -2 700 -30
05. Räntor på övriga lån 72 965 71 131 70 393 -738 -1
07. Räntor på depositioner 856 1 000 1 000 0
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter 22 543 15 733 17 497 1 764 11
03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 1 194 440 2 110 000 2 404 000 294 000 14
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier 1 194 440 2 110 000 2 404 000 294 000 14
04. Andel i statens penninginstituts vinst 98 000 98 000 90 000 -8 000 -8
01. Andel i Finlands Banks vinst 98 000 98 000 90 000 -8 000 -8
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 236 569 181 000 179 900 -1 100 -1
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 236 569 181 000 179 900 -1 100 -1
Sammanlagt 1 637 805 2 484 964 2 769 190 284 226 11