Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

Avdelning 13

RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINSTPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2016—2018

    År 2016
bokslut
1000 €
År 2017
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2018
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2017—2018
    1000 € %
 
01. Ränteinkomster 108 796 95 964 95 290 -674 -1
04. Räntor på statens lån till affärsverken 12 432 9 100 6 400 -2 700 -30
05. Räntor på övriga lån 72 965 71 131 70 393 -738 -1
07. Räntor på depositioner 856 1 000 1 000 0
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter 22 543 15 733 17 497 1 764 11
03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 1 194 440 2 110 000 2 404 000 294 000 14
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier 1 194 440 2 110 000 2 404 000 294 000 14
04. Andel i statens penninginstituts vinst 98 000 98 000 90 000 -8 000 -8
01. Andel i Finlands Banks vinst 98 000 98 000 90 000 -8 000 -8
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 236 569 181 000 179 900 -1 100 -1
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 236 569 181 000 179 900 -1 100 -1
Sammanlagt 1 637 805 2 484 964 2 769 190 284 226 11