Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

10. Trafikverkets inkomster

Under momentet beräknas inflyta 4 700 000 euro.

Intäktsföringen av EU:s direkta stöd budgeteras enligt kontantprincipen.

Under momentet budgeteras även inkomster som närings-, trafik- och miljöcentralerna får från dem som bedriver busstrafik på basis av koncessionsavtal.

Förklaring:Inkomsterna är övriga parters andelar i farledsprojekt som finansieras tillsammans med staten. Dessutom ingår i inkomsterna biljettintäkter som NTM-centralerna får från den busstrafik som anordnas enligt bruttomodellen samt NTM-centralernas andel av FPA:s stöd för skolresor på andra stadiet och andra inkomster i samband med biljett- och betalningssystemet.

I inkomstposten ingår den externa finansieringen på 1 000 000 euro för projektet för elektrifiering av banavsnittet Björneborg—Tallholmen. Det beräknas inflyta 3 700 000 euro i biljettintäkter för kollektivtrafiken.


2018 budget 4 700 000
2017 I tilläggsb. 19 133 000
2017 budget 4 145 000
2016 bokslut 153 194 639

99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 850 000 euro.

Förklaring:Förvaltningsområdets övriga inkomster av blandad natur beräknas uppgå till ca 50 000 euro.

I inkomster enligt flygutsläppsdirektivet (2008/101/EG) beräknas inflyta 800 000 euro.


2018 budget 850 000
2017 budget 850 000
2016 bokslut 601 190