Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              04. Andra inkomster från EU
              44. Fiskevårdsavgifter
              45. Jaktvårdsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2018

45. JaktvårdsavgifterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 11 920 000 euro.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift. Anslaget under momentet ökar på grund av höjningen av jaktvårdsavgiften med 1 790 000 euro. Inkomsterna grundar sig på 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993).

Var och en som bedriver jakt eller är jaktledare enligt 28 § i jaktlagen (615/1993) ska för varje jaktår betala jaktvårdsavgift till staten. Den höjda jaktvårdsavgiften föreslås bli 39 euro och antalet jägare beräknas 2018 uppgå till ca 305 700. Det beräknas inflyta 11 920 000 euro. De utgifter som ska användas för främjande av vilthushållningen har antecknats under moment 30.40.50.


2018 budget 11 920 000
2017 budget 10 130 000
2016 bokslut 10 063 316