Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              04. Andra inkomster från EU
              44. Fiskevårdsavgifter
              45. Jaktvårdsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2018

44. FiskevårdsavgifterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 10 100 000 euro.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om fiske (379/2015). Genom ändringen höjs fiskevårdsavgifterna så att avgiften för ett kalenderår höjs från 39 till 45 euro, avgiften för sju dygn höjs från 12 till 15 euro och avgiften för ett dygn höjs från 5 till 6 euro.

Antalet betalningar av fiskevårdsavgifter beräknas 2018 kvarstå på nuvarande nivå. Då det beräknas att antalet fiskevårdsavgifter som betalas för ett kalenderår är 210 000, antalet fiskevårdsavgifter som betalas för perioder på sju dygn är 35 000 och antalet fiskevårdsavgifter som betalas för ett dygn är 22 000, beräknas det år 2018 inflyta totalt 10 100 000 euro under momentet.


2018 budget 10 100 000
2017 budget 8 700 000
2016 bokslut 8 704 570